SmartCity - Municipality

A program licencdíja: bruttó 1 050 000 Ft

A játék idejére a csapatok egy kisváros vezetését veszik át. A városnak célszerű egy stratégiát felállítani, célokat kitűzni, információt elemezni, döntéseket hozni. A játékban a cél: legeredményesebben vezetni a várost. Az eredményes vezetés négy fő szempont szem előtt tartását jelenti: (színvonalas) közösségi szolgáltatások, közvagyon gazdálkodás / pénzügyi menedzsment (eladósodottság), a városi közalkalmazottak elégedettsége, vállalkozóbarátság. A játékban háromféle döntés van: a városvezetés saját állandó - periodikus döntései; a városvezetés projektjellegű döntései / fejlesztések; illetve az állami törvények és a környezet/piac "döntései", illetve hatásai.

Beleszólást enged a játék 6-6 területen a bérek, - fejlesztési támogatások, - közszolgáltatási díjak kérdésébe. Különböző adókat lehet megállapítani, amikből részvényeket, kötvényeket, állampapírokat vásárolhatnak a diákok a város vezetéseként. Amennyiben az adók nem elegendők különböző ( közép - és hosszú lejáratú) hitelek felvételére is van lehetőség. Mindezek mellett a játékot 36 különböző projekt is színesítni. Pár példa a projektekre: Körgyűrű -, ipari park -, új iskola -, új óvoda, új bölcsőde építés, bérlakás felújítási program, közhasznú munka programok, különböző városi hivatali szervezetek céggé alakítása, és még sok más érdekes lehetőség, amelyek számtalan kérdés elé állítják a diákokat.

Általában véve, a szimuláció célja, hogy különböző, alternatív döntések hatásait megismertesse anélkül, hogy a tényleges valóságbeli költségek felmerülnének. Az oktatási célú játékoknak, mint amilyen ez a játék is, azok a fő céljuk, hogy koncepciókat, technikákat, döntéshozatali folyamatokat mutassanak be, tanítsanak meg és gyakoroltassanak. Az üzleti modellezésen túl a közgazdálkodás önkormányzati szintű modellezése különleges megközelítést tesz szükségessé. Amíg a vállalatoknak, mint gazdasági egységeknek a céljaik, és gazdasági szempontból az üzemtanuk viszonylag hasonlóak, illetve egységesek, addig az önkormányzatoknál speciális szempontok merülnek fel.

A SmartCity szimulációs szoftver működése röviden:

 • A diákok csapatokat alkotva veszik át a szoftver által modellezett virtuális kisváros vezetését.
 • A virtuális kisvárost éves periódusokra vonatkozó stratégiai döntések meghozatalával irányítják.
 • A döntések eredményeiről írásos jelentést ad a szoftver.
 • A szoftver beállításai széleskörűen változtathatók a kereslet, a projekt költségek, a fluktuáció és számos további tényező esetében.
 • A szoftver akár 12 periódust is képes modellezni.

Előnyök és tanulási pontok:

 • A program alapvető gazdasági tevékenységektől, vagyis a vállalat irányításából származó legfontosabb stratégiai pontoktól egészen speciális helyzetekig bemutatja a menedzsment döntések sokszínűségét.
 • Bemutatja az összefüggéseket a hagyományos gazdasági döntések és egy kisváros eredményessége között.
 • A program megfelelően összetett ahhoz, hogy akár a tanulmányaik vége felé járó hallgatók ismereteit szintetizálja és átültesse a gyakorlatba.
 • Mivel a résztvevőknek ki kell szűrni a megfelelő adatokat a különböző pénzügyi és intézményi beszámolókból ( lakossági és közigazgatási adatok, városi intézményi adatok ,cash-flow, vagyoni kimutatás, stb.), a játék jelentős mértékben próbára teszi és fejleszti az elemzési készségeket.
 • A fentiekből kifolyólag az életben oly fontos csapatmunka eredményes megvalósítása elengedhetetlen a játékban való sikeres szerepléshez.

Licencfeltételek:

 • A licenc időtartama: a szerződéskötéstől számított 5 év.
 • A szimulációs szoftverek használatát az iskolai oktatók tréning keretében sajátítják el az EcoSim munkatársainak segítségével. A licenc szerződések időtartamára munkaidőben technikai támogatást biztosítunk.
 • Egy-egy program csak saját intézményen belül és csak oktatási célokra használható fel, azonban több munkaállomáson is használható extra díjfizetés nélkül.
 • A licencdíj fizethető egy összegben vagy részletekben is. (Ez utóbbi 40% kezdő díjjal és megállapodás szerint félévenkénti vagy havi részletfizetéssel jár.)
 • 2018 szeptemberi átadással 
Mi szolgáltattuk