Adatvédelmi nyilatkozat - EcoSim Felnőttképzés adatbekérő

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Miről szól ez a tájékoztató?

Az https://ecosim.typeform.com/to/hyh0BzBn linken elérhető EcoSim Felnőttképzés hivatalos adatbekérő (továbbiakban adatbekérő) üzemeltetése során az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (a továbbiakban: EcoSim vagy üzemeltető) személyes adatokat kezel. Az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségének eleget téve az üzemeltető jelen tájékoztatóban ismerteti az adatkezelési tevékenysége legfontosabb jellemzőit.

Jelen tájékoztató 2020.09. 01-től érvényes.

Az üzemeltető jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt és tájékoztatást követő első használat alkalmával válnak hatályossá Veled szemben.

Jelen nyilatkozat megfelel a GDPR alapelveinek és rendelkezéseinek.

2. Mi az a személyes adat, mit jelent, hogy adatkezelő, adatfeldolgozó?

Mi minősül személyes adatnak?  Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ – pl. az érintett neve, email címe, hallgatói kódja, IP címe.

Ki minősül adatkezelőnek?  Aki önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az adat kezelésének célját és eszközeit.

Mit jelent az adatkezelés?  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége (így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, stb).

Ki minősül adatfeldolgozónak? Aki az adatkezelő nevében személyes adatot kezel (mely többnyire technikai műveleteket jelent, mint a tárolás).

3. Ki az adatbekérő során megadott, észlelt személyes adatok adatkezelője?

Az adatbekérő adatkezelője:

EcoSim Üzleti Szimulációk Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1094 Budapest, Páva utca 13. 5. em. 1.

cégjegyzékszám: 01-09-714023

e-mail: support@ecosim.hu

adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-65429/2013., NAIH-65428/2013.

https://www.ecosim.hu/

Továbbá az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Pest Megyei Kormányhivatal, mint felnőttképzési államigazgatási szerv végzi.

Pest Megyei Kormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 789356

Adószám: 15789350-2-41

Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

E-mail: pest@pest.gov.hu

Az EcoSim a felnőttképzés lezártával személyes adatokat ad át, a Typeform rendszerben megadott személyes adatokat további adatkezelésre, a Pest Megyei Kormányhivatalnak.

Az átadott adatokat a Pest Megyei Korményhivatal a következő adatvédelmi nyilatkozat alapján fogja kezelni, melyről bővebb információkat a következő linkeken talál:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379

4. Hogyan tudok a felnőttképzésben részt venni?

A felnőttképzésen való részvétel az adatbekérő kitöltéséhez kötött, minden résztvevőnek meg kell adnia az adatait a EcoSim Typeform segítségével, mely az EcoSim által használt regisztrációs és visszejelzést kérő felülete.

Bővebb információk: https://www.typeform.com/

5. Milyen adatok megadásával tudok jelentkezni a felnőttképzésre?

Itt most felsoroljuk az összes, esetlegesen kezelendő adatok körét:

 • Viselt név
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési időpont (év, hó, nap)
 • Anyja születési neve
 • Neme
 • Állampolgársága
 • Tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma (nem magyar állapolgár Magyarországon való tartózkodása esetén)
 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • TAJ szám
 • Adóazonosító jele
 • Iskolai végzettségű
 • Képzési díj fizetési kötelezettség
 • Munkahely

6. A rendszer használata során ki és milyen személyes adataim látja?

Semmilyen, a pontos azonosításhoz szükséges információt nem jelenítünk meg publikusan mások számára (pl. az e-mail címedet).

Személyes adataidat az EcoSim munkatársai láthatják.

7. Hogyan tudom a megadott adataim módosítani?

Amennyiben szeretnéd módosítani az adataidat, írj e-mail support@ecosim.hu email címre. 7 munkanapon belül válaszolunk e-mailedre.

8. Hogyan tudom a megadott adataim megszüntetni?

Amennyiben szeretnéd megszüntetni a jelentkezésedet, írj e-mailt a support@ecosim.hu email címre. 7 munkanapon belül válaszolunk e-mailedre.

Folyamatban lévő felnőttképzés esetén is dönthetsz úgy, hogy kéred a megadott adataid törlését.

A személyes adataid a megadástól számított 2 év elteltével azonban töröljük.

9. Hogyan védi az Typeform az adataim? Milyen adatbiztonsági lépéseket tesz?

A www.typeform.com oldal hivatalos Privacy Policy (Adatvédelmi irányelvek) -ről a következő linken lehet részletes információt találni: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

 

10. Mi az a cookie? A rendszer használata során milyen cookie-k települnek?

Az adatbekérő felület az üzemeltető által elhelyezett cookie-k engedélyezésével használható. A www.typeform.com oldal hivatalos cookie szabályzatáról a következő linken lehet részletes információt találni: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

11. Hova fordulhatok adatvédelmi kérdésemmel, kérésemmel, panaszommal?

Az EcoSim adatkezeléséről bármikor tájékoztatást kérhetsz. Írj nekünk az adatbekérőben megadott e-mail címedről a support@ecosim.hu e-mail címre. Legfeljebb 1 hónapon belül e-mailben válaszolunk.

Tájékoztatást kérhetsz az általunk végzett Téged érintő adatkezelésről, amelynek kapcsán legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatunk

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintetti jogaidról;
 • az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;)
 • ha az adatokat nem Te adtad meg, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
 • arról hogy automatizált döntéshozatalt végzünk –e, és ha igen mi az alkalmazott logika és hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és rád nézve milyen várható következményekkel jár.

A regisztrációs e-mail címedről küldött emailben kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatod a személyes adataid pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés véleményed szerint jogellenes, és törlés helyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk az adatra, törölnénk, de Te kéred azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmedhez.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén írj a nekünk e-mailt a support@ecosim.hu címre. Panaszod legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk.

Amennyiben megítélésed szerint megsértettük valamely adatvédelmi tárgyú jogszabály rendelkezéseit elsősorban érdemes velünk felvenned a kapcsolatot a support@ecosim.hu email címen. 

Az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed, tartózkodási helyed szerint illetékes) törvényszékhez keresetet nyújthatsz be vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).